UG Students

Roll No.NameEmail
2101CE01 Abhraneel Saha abhraneel_2101ce01[AT]iitp.ac.in
2101CE02 Aditya Pandey aditya_2101ce02[AT]iitp.ac.in
2101CE03 Aditya Prakash aditya_2101ce03[AT]iitp.ac.in
2101CE04 Alekh Srivastava alekh_2101ce04[AT]iitp.ac.in
2101CE05 Aman Raj aman_2101ce05[AT]iitp.ac.in
2101CE06 Anand Kumar anand_2101ce06[AT]iitp.ac.in
2101CE07 Anjana P anjana_2101ce07[AT]iitp.ac.in
2101CE09 Anurag Das Group anurag_2101ce09[AT]iitp.ac.in
2101CE10 Anustha Raj anustha_2101ce10[AT]iitp.ac.in
2101CE11 Areeba Mirza areeba_2101ce11[AT]iitp.ac.in
2101CE12 Ashish Kumar ashish_2101ce12[AT]iitp.ac.in
2101CE13 Ashutosh Raj ashutosh_2101ce13[AT]iitp.ac.in
2101CE14 Ayush Raj ayush_2101ce14[AT]iitp.ac.in
2101CE15 Chandan Kumar chandan_2101ce15[AT]iitp.ac.in
2101CE16 Debashish Kalita debashish_2101ce16[AT]iitp.ac.in
2101CE17 Devansh Rai devansh_2101ce17[AT]iitp.ac.in
2101CE18 Devendra Pratap Singh Rathore devendra_2101ce18[AT]iitp.ac.in
2101CE19 Divyansh Gupta divyansh_2101ce19[AT]iitp.ac.in
2101CE20 Garima Gupta garima_2101ce20[AT]iitp.ac.in
2101CE21 Gaurav Gupta gaurav_2101ce21[AT]iitp.ac.in
2101CE22 Gopal Singh gopal_2101ce22[AT]iitp.ac.in
2101CE24 Harsh Chandra harsh_2101ce24[AT]iitp.ac.in
2101CE25 Harsh Raj harsh_2101ce25[AT]iitp.ac.in
2101CE26 Himanshi himanshi_2101ce26[AT]iitp.ac.in
2101CE28 Jallipalli Prasanth jallipalli_2101ce28[AT]iitp.ac.in
2101CE29 Jangam Tejas Roy jangam_2101ce29[AT]iitp.ac.in
2101CE31 Kadavath Tharun kadavath_2101ce31[AT]iitp.ac.in
2101CE32 Kartikay kartikay_2101ce32[AT]iitp.ac.in
2101CE33 Kuldeep Meena kuldeep_2101ce33[AT]iitp.ac.in
2101CE34 Kumar Aditya aditya_2101ce34[AT]iitp.ac.in
2101CE35 Kumar Lakshya lakshya_2101ce35[AT]iitp.ac.in
2101CE36 Manish Kumar manish_2101ce36[AT]iitp.ac.in
2101CE37 Manish Kumar Meena manish_2101ce37[AT]iitp.ac.in
2101CE38 Nikita Srivastava nikita_2101ce38[AT]iitp.ac.in
2101CE39 Prakash Kumar prakash_2101ce39[AT]iitp.ac.in
2101CE40 Pranav Shajan Chandhirathil pranav_2101ce40[AT]iitp.ac.in
2101CE41 Prashant Pathak prashant_2101ce41[AT]iitp.ac.in
2101CE42 Pravin Kumar Prajapati pravin_2101ce42[AT]iitp.ac.in
2101CE44 Priyanshu Darshan priyanshu_2101ce44[AT]iitp.ac.in
2101CE45 Raj Kamal raj_2101ce45[AT]iitp.ac.in
2101CE46 Rajkamal rajkamal_2101ce46[AT]iitp.ac.in
2101CE47 Rakesh Meena rakesh_2101ce47[AT]iitp.ac.in
2101CE49 Rishit Bal rishit_2101ce49[AT]iitp.ac.in
2101CE50 Shashikant Kumar shashikant_2101ce50[AT]iitp.ac.in
2101CE51 Shlok Garg shlok_2101ce51[AT]iitp.ac.in
2101CE52 Shriyansh Sinha shriyansh_2101ce52[AT]iitp.ac.in
2101CE53 Shruti Dey shruti_2101ce53[AT]iitp.ac.in
2101CE54 Shubham Satyam shubham_2101ce54[AT]iitp.ac.in
2101CE55 Subham Kumar Rai subham_2101ce55[AT]iitp.ac.in
2101CE56 Sudhanshu Ranjan sudhanshu_2101ce56[AT]iitp.ac.in
2101CE57 Swarnendu Maity swarnendu_2101ce57[AT]iitp.ac.in
2101CE58 Tanishq Baan tanishq_2101ce58[AT]iitp.ac.in
2101CE59 Vaibhav Gupta vaibhav_2101ce59[AT]iitp.ac.in
2101CE60 Vansh Goel vansh_2101ce60[AT]iitp.ac.in
2101CE61 Varikuti Susmitha Vadhana varikuti_2101ce61[AT]iitp.ac.in
2101CE62 Yash Srivastav yash_2101ce62[AT]iitp.ac.in
2101CE63 Yuvraj Jadav yuvraj_2101ce63[AT]iitp.ac.in
Roll No.NameEmail
2001CE01 Abhijeet Kumar abhijeet_2001ce01[AT]iitp.ac.in
2001CE02 Abhinav Singh abhinav_2001ce02[AT]iitp.ac.in
2001CE03 Adarsh Pandey adarsh_2001ce03[AT]iitp.ac.in
2001CE04 Adarsh  Tiwari adarsh_2001ce04[AT]iitp.ac.in
2001CE05 Aditya Kumar aditya_2001ce05[AT]iitp.ac.in
2001CE06 Amrit Raj amrit_2001ce06[AT]iitp.ac.in
2001CE07 Anand Deep Kumar anand_2001ce07[AT]iitp.ac.in
2001CE09 Ankur Sharma ankur_2001ce09[AT]iitp.ac.in
2001CE10 Ankur Singh ankur_2001ce10[AT]iitp.ac.in
2001CE11 Arushi Thakur arushi_2001ce11[AT]iitp.ac.in
2001CE12 Aryan aryan_2001ce12[AT]iitp.ac.in
2001CE13 Aryan Anjan Chanda aryan_2001ce13[AT]iitp.ac.in
2001CE14 Ashish Kumar Meena ashish_2001ce14[AT]iitp.ac.in
2001CE15 Ashok Bishnoi ashok_2001ce15[AT]iitp.ac.in
2001CE16 Atul Dwivedi atul_2001ce16[AT]iitp.ac.in
2001CE17 Deepak Meena deepak_2001ce17[AT]iitp.ac.in
2001CE18 Deepanshu Sharma deepanshu_2001ce18[AT]iitp.ac.in
2001CE19 Devansh Mishra devansh_2001ce19[AT]iitp.ac.in
2001CE20 Devendra Dhaker devendra_2001ce20[AT]iitp.ac.in
2001CE21 Dhangar Neha Rani dhangar_2001ce21[AT]iitp.ac.in
2001CE22 Gaurav Kumar gaurav_2001ce22[AT]iitp.ac.in
2001CE23 Ghanta Utthistha Sai ghanta_2001ce23[AT]iitp.ac.in
2001CE24 Harsh Mangalam Verma harsh_2001ce24[AT]iitp.ac.in
2001CE25 Harshvardhan Singh harshvardhan_2001ce25[AT]iitp.ac.in
2001CE26 Henshu Kumar Tanwar henshu_2001ce26[AT]iitp.ac.in
2001CE27 Hritik Singh hritik_2001ce27[AT]iitp.ac.in
2001CE28 Kaushlendra Singh Rathore kaushlendra_2001ce28[AT]iitp.ac.in
2001CE29 Kulakarni Sanketh kulakarni_2001ce29[AT]iitp.ac.in
2001CE30 Kundan Thakur kundan_2001ce30[AT]iitp.ac.in
2001CE31 Lakshya Agrawal lakshya_2001ce31[AT]iitp.ac.in
2001CE32 Lokesh Bairwa lokesh_2001ce32[AT]iitp.ac.in
2001CE33 Madhur Garg madhur_2001ce33[AT]iitp.ac.in
2001CE34 Md Faizan Alam md_2001ce34[AT]iitp.ac.in
2001CE35 Mukul mukul_2001ce35[AT]iitp.ac.in
2001CE36 Niraj Kumar niraj_2001ce36[AT]iitp.ac.in
2001CE37 Nishtha Sagar nishtha_2001ce37[AT]iitp.ac.in
2001CE38 Om Choudhary om_2001ce38[AT]iitp.ac.in
2001CE39 Omprakash Bairwa omprakash_2001ce39[AT]iitp.ac.in
2001CE40 Padmaja Joshi padmaja_2001ce40[AT]iitp.ac.in
2001CE41 Pankaj Kumar Patel pankaj_2001ce41[AT]iitp.ac.in
2001CE42 Pragyan Paramita Rath pragyan_2001ce42[AT]iitp.ac.in
2001CE43 Pratyanshu Prince pratyanshu_2001ce43[AT]iitp.ac.in
2001CE45 Raja Babu raja_2001ce45[AT]iitp.ac.in
2001CE46 Rajan Kumar rajan_2001ce46[AT]iitp.ac.in
2001CE47 Rajat Jaiswal rajat_2001ce47[AT]iitp.ac.in
2001CE48 Rajat Jakhar rajat_2001ce48[AT]iitp.ac.in
2001CE49 Ravi Ranjan ravi_2001ce49[AT]iitp.ac.in
2001CE50 Ritu ritu_2001ce50[AT]iitp.ac.in
2001CE51 Rohit Bamberwal rohit_2001ce51[AT]iitp.ac.in
2001CE52 Samyak Jain samyak_2001ce52[AT]iitp.ac.in
2001CE53 Sandeep Chahar sandeep_2001ce53[AT]iitp.ac.in
2001CE55 Shivam Sharma shivam_2001ce55[AT]iitp.ac.in
2001CE56 Shreyansh Kumar shreyansh_2001ce56[AT]iitp.ac.in
2001CE57 Shruti Singh shruti_2001ce57[AT]iitp.ac.in
2001CE58 Shubham Raj shubham_2001ce58[AT]iitp.ac.in
2001CE59 Siddharth Tiwari siddharth_2001ce59[AT]iitp.ac.in
2001CE60 Tallapudi Divya Sri Lakshmi tallapudi_2001ce60[AT]iitp.ac.in
2001CE61 Udit Sethi udit_2001ce61[AT]iitp.ac.in
2001CE62 Vaibhav Upadhyay vaibhav_2001ce62[AT]iitp.ac.in
2001CE63 Vanshika Nagar vanshika_2001ce63[AT]iitp.ac.in
2001CE64 Vineet Ranjan Maitrey vineet_2001ce64[AT]iitp.ac.in
2001CE65 Vivek Kumar Shukla vivek_2001ce65[AT]iitp.ac.in
2001CE66 Yash Choudhary yash_2001ce66[AT]iitp.ac.in
2001CE67 Nipan Medhi nipan_2001ce67[AT]iitp.ac.in
2001CE68 Vani Grover vani_2001ce68[AT]iitp.ac.in
Roll No.Name
1901CE01 Aditya Arohan
1901CE03 Amaan Hussain
1901CE04 Amisha Ray
1901CE05 Amit Kumar Meena
1901CE06 Ankit Kumar
1901CE07 Anshu Anand
1901CE08 Anuj Kumar Sah
1901CE09 Bagisha Kumari
1901CE10 Dilraj Meena
1901CE11 Divyanshu Deepam
1901CE12 Faraz Ahmad Siddiqui
1901CE13 Gaurav Chaudhary
1901CE14 Gaurav Keshav
1901CE15 Hardik Arora
1901CE16 Kartik Tanaji Shinde
1901CE17 Kaustubh Tiwari
1901CE18 Kshitij J Pandey
1901CE19 Kumar Pragyan
1901CE20 Kumari Kritika
1901CE21 Lokesh Kumar Singh 
1901CE22 Madaka Shiva Durga Prasad
1901CE23 Mahima Rai
1901CE24 Mandavyapuram Harika
1901CE25 Mayank
1901CE26 Mohammad Shaquib
1901CE27 Mukund Kumar
1901CE28 Nandika Girish
1901CE29 Nikhil Anand
1901CE30 Nikhil Kumar Agrawal
1901CE31 Parishi Surana
1901CE32 Prakhar Shendge
1901CE34 Priya Singh
1901CE35 Puliga Chakri
1901CE36 Rahul Kumar
1901CE37 Rahul Kumar Singh
1901CE38 Rajeev Ranjan
1901CE39 Rakesh Kumar
1901CE40 Ravi Shankar Singh
1901CE41 Rohit Kumar
1901CE42 Sachin Tiwari
1901CE43 Saksham Singh Sengar
1901CE44 Shivam Kumar
1901CE45 Shivam Shekhar
1901CE48 Shyam Sundar
1901CE49 Sneha Roy
1901CE50 Sudhanshu Chaurasia
1901CE51 Suraj Singh
1901CS50 Sahil Jain
1901CE52 Suresh Sahu
1901CE53 Surya Prakash
1901CE54 Utkarsh Dubey
1901CE55 Utkarsh Pathak
1901CE56 Venkatreddolla Abhilash Reddy
1901CE57 Vibhum Pandey
Roll No.Name
1801CE01 Abhishek Kumar
1801CE02 Abhishek Singh
1801CE03 Adivi Yasaswini Haindavi Saraswathi
1801CE04 Ananya Singh
1801CE05 Bhavanam Jaya Trivikram Reddy
1801CE06 Chetram Nakwal
1801CE07 Deepansh Gupta
1801CE08 Gayam Maheswar Reddy
1801CE09 Gourav Sharma
1801CE10 Hardik Agrawal
1801CE13 Jamisetty G V S N Susanth
1801CE14 Ketan Kumar Sinha
1801CE15 Komanduri Kaushik
1801CE16 Kristam Sravani
1801CE17 Maurya Bhatt
1801CE18 Peddamile Sushma
1801CE19 Prashant Kumar Singh
1801CE20 Preetam Abhinay Kamaji
1801CE21 Preetam Kumar Singh
1801CE22 Pushpendra Prajapat
1801CE24 Rahul Gupta
1801CE25 Rajendra Kumar
1801CE26 Rajveer Tholiya
1801CE27 Ravi Kiran
1801CE28 Roopesh Pal
1801CE29 Shashank Kumar
1801CE30 Shashwat Vijay
1801CE31 Varanasi Kamal Kaushik
1801CE32 Vijaya Nivrutti Gonugade
Roll No.Name
1701CE01 Abhay Kumar
1701CE02 Ajay
1701CE03 Aman Kumar
1701CE04 Anuj Kumar
1701CE05 Chidara Nagamanikanta Sai
1701CE06 Daksh Bhatnagar
1701CE07 Dharmendra Kumar Gurjar
1701CE08 Ekta
1701CE09 Gopikrishnan Nair Suresh Kumar
1701CE10 Jagdish Kumar
1701CE11 Kaushal Kumar Jangir
1701CE12 Koushik Mondol
1701CE14 Md Saifullah Nasim
1701CE15 Mohd Jakir
1701CE16 Narendranath Gogineni
1701CE17 Neeraj Paraliya
1701CE18 Pawan Tiwari
1701CE19 Rajeev Kumar Tilak
1701CE20 Rakesh Raushan
1701CE21 Rakshit Maheshwari
1701CE23 Shirke Pranav Vinayak
1701CE24 Shivam Prakash
1701CE25 Shristi Shreya Singh
1701CE26 Vikas Mishra
1701CE28 Yash Rawal
NameRoll.No
ABHINAV GYAN 1601CE01
ABHINAV SHARMA 1601CE02
ABHISHEK BHARTI 1601CE03
ABHISHEK SINGH 1601CE04
AKASH CHAUDHARY 1601CE05
AMAR SAMIRA 1601CE06
AMIT SINGH 1601CE07
ANKIT RAI 1601CE08
ASHUTOSH KUMAR SINGH 1601CE09
BANKEY BIHARI JHA 1601CE10
G SAHI DARSINI 1601CE11
GAURAV KUMAR MEENA 1601CE12
MAYANK KUMAR SINGHAL 1601CE13
OSHO ANAND 1601CE14
POOJA CHOUDHARY 1601CE15
PRAVESH KUMAR MEENA 1601CE16
RAJ 1601CE17
RISHABH 1601CE18
RITESH SINGH RATHOUR 1601CE19
ROHIT KUMAR 1601CE20
SANKET RAJ 1601CE21
SATYAKI BARMAN 1601CE22
SATYAM SINGH 1601CE23
SURAJ KUMAR SINGH 1601CE24
VISHWAJEET NISHAD 1601CE25
NameRoll No.
Ajay 1501CE01
Aman Kumar 1501CE02
Atul Kumar 1501CE03
G. Venkata Sai Swaroop 1501CE04
Gunsagar Rajpoot 1501CE05
Injamala Sharon Kumar 1501CE06
Malayanur Narsimha Sashank 1501CE07
Mohit Singh 1501CE09
Nipoon Gupta 1501CE10
Palavalasa Manohar 1501CE11
Pawan Meghwal 1501CE12
Rahul Jain 1501CE13
Satyam Mishra 1501CE14
Saurabh Dubey 1501CE15
Shivanshu Singh 1501CE16
Shivpreet Sharma 1501CE17
Shubham Upadhyay 1501CE18
Sumit Kumar Agrawal 1501CE19
Sumit Kumar Nandan 1501CE20
Sushil Kumar Meena 1501CE21
Vishal Rawat 1501CE22
Vishal Verma 1501CE23
Vundela Varshavardhan Reddy 1501CE24
NameRoll No.
Abhinav Kumar 1401CE02
Abhishek Mishra 1401CE03/td>
Abhishek Sourabh 1401CE04
Akshay Patni 1401CE05
Amit Pratap Singh Rajawat 1401CE06
Anil 1401CE07
Anirudh Chauhan 1401CE08
Devendra Kumar Meena 1401CE10
Dhongade Ritesh Janardhan 1401CE11
Gesu India 1401CE13
Kanhaiya Kumar Mandal 1401CE14
Nannapaneni Srimaan 1401CE15
Patel Shubhash Indrabhan 1401CE17
Pratyay Amrit 1401CE18
Rahul Kumar 1401CE19
S Pranav 1401CE20
S.Suresh Raja 1401CE21
Sunil Kumar 1401CE23
NameRoll No.
ADITYA JHALANI 1301CE01
AMOLIKA SINHA 1301CE02
ASHUTOSH SINGH 1301CE03
DURUBESULA RUPESH KUMAR 1301CE05
GAURAV GARG 1301CE06
GEDDAM PRAMOD 1301CE07
HASAN AHMED FAISAL 1301CE09
JATIN SINGH 1301CE10
JUTURU AJAY REDDY 1301CE11
KUMAR GAURAV 1301CE12
KUMARI SONAM 1301CE13
NILESH KUMAR SINGH 1301CE14
PAWAN KUMAR KHILERY 1301CE15
RAHUL MEENA 1301CE16
ROBIN KUMAR GAUTAM 1301CE18
RONAK JAIN 1301CE19
SAURABH VERMA 1301CE20
SHIVAM YADAV 1301CE21
YEWALE AKASH DILIP 1301CE22
M. SAI SHIVA KUMAR 1321CE23