This is an old revision of the document!


PhD

 • Jaishree Mayank
 • Nilotpal Chakraborty
 • Niraj Kumar
 • Pranay Kumar Saha
 • Fazail Amin
 • Sanghamitra Mishra

M.Tech

 • Aakash

B.Tech

 • Ashutosh Kumar
 • Sahil Sharma
 • Shashwat Tiwari
 • Balija Bala Shashank
 • Jammigumpula Venkata Narayana
 • Mayank Bipinchandra Vaidya
 • Prakash Kumar

M.Tech

 • Abhishek Singh
 • Jayant Vyas
 • Nikhil Jaiswal

B.Tech

2015 Chandra Mohan P R Gaurav Suman Rajesh Shedlokar Sachin Kumar
2016 Kumar Saurav Sinha Potdar Rushikesh Ravindra Rohan Gupta Sachin Jangir Ashutosh Agarwal
2017 Don Kurian Dennis
2018 Abhishek Jaiswal Gagan Kumar Rapeti Subhang