PhD

 • Jaishree Mayank
 • Niraj Kumar
 • Pranay Kumar Saha
 • Fazail Amin
 • Sanghamitra Mishra

M.Tech

 • Rajeev Raushan

B.Tech

 • Balija Bala Shashank
 • Jammigumpula Venkata Narayana
 • Mayank Bipinchandra Vaidya
 • Prakash Kumar

PhD

 • Nilotpal Chakraborty

M.Tech

 • Abhishek Singh
 • Jayant Vyas
 • Nikhil Jaiswal
 • Aakash

B.Tech

2015 Chandra Mohan P R Gaurav Suman Rajesh Shedlokar Sachin Kumar
2016 Kumar Saurav Sinha Potdar Rushikesh Ravindra Rohan Gupta Sachin Jangir Ashutosh Agarwal
2017 Don Kurian Dennis
2018 Abhishek Jaiswal Gagan Kumar Rapeti Subhang
2019 Ashutosh Kumar Sahil Sharma Shashwat Tiwari