PG Students

Name Email Area of Research Supervisor
Pintu
Pintu Kumar Roy
    Dr. Sushant Kumar
Piyush
Piyush Kumar Kumawat
piyush_2013cb02   Dr. Nitin D Chaturvedi
Neelesh
Rahul Sudhanshu
rahul_2013cb03