M. Sc. Students

NameRoll No.Email
AISHI BARUA 2012PH01 AISHI_2012PH01
AMAN SAXENA 2012PH02 AMAN_2012PH02
ANMOL SUBBA 2012PH03 ANMOL_2012PH03
ARGHYA JANA 2012PH04 ARGHYA_2012PH04
ARYA KUMAR SIDDHARTH 2012PH05 ARYA_2012PH05
ASHOK KUMAR SAINI 2012PH06 ASHOK_2012PH06
GULVEER DOSODIYA 2012PH24 GULVEER_2012PH24
JASHWANTH S 2012PH07 JASHWANTH_2012PH07
MANISH KUMAR 2012PH08 MANISH_2012PH08
MOHIT MITTAL 2012PH09 MOHIT_2012PH09
NEEL SUNIL VADODARIA 2012PH10 NEEL_2012PH10
NITIN NAYAK 2012PH11 NITIN_2012PH11
PIYAS DAS 2012PH12 PIYAS_2012PH12
PRADYUMNA GUPTA 2012PH13 PRADYUMNA_2012PH13
PROJUKTA DAS 2012PH14 PROJUKTA_2012PH14
RITU RAJ 2012PH15 RITU_2012PH15
ROSHAN SINGH 2012PH16 ROSHAN_2012PH16
SHUBHAM KUMAR 2012PH17 SHUBHAM_2012PH17
SONU KUMAR RAO 2012PH18 SONU_2012PH18
SUNIL KUMAR 2012PH19 SUNIL_2012PH19
SWATI SINGH 2012PH20 SWATI_2012PH20
TERSE PRANIT VIJAY 2012PH21 TERSE_2012PH21
UTSAV 2012PH22 UTSAV_2012PH22
NameRoll No.Email
Abdul Alim 1912PH01 abdul_1912ph01
Hotu Ram 1912PH06 hotu_1912ph06
Mouli Mazumdar 1912PH09 mouli_1912ph09
Pawan Singh Kushwaha 1912PH10 pawan_1912ph10
Pragati Verma 1912PH11 pragati_1912ph11
Prateek Kumar Singh 1912PH12 prateek_1912ph12
Rajat Aggarwal 1912PH13 rajat_1912ph13
Rajendra Kumar Meena 1912PH14 rajendra_1912ph14
Raveena Gambhir 1912PH15 raveena_1912ph15
Ritesh Yadav 1912PH16 ritesh_1912ph16
Saurabh Upadhyay 1912PH18 saurabh_1912ph18
Saurav Sachin 1912PH19 saurav_1912ph19
Shailash Kumar Verma 1912PH20 shailash_1912ph20
Shivam Singh 1912PH21 shivam_1912ph21
Shruti Sarswat 1912PH23 shruti_1912ph23
Sramana Das 1912PH24 sramana_1912ph24
Tania Mukherjee 1912PH26 tania_1912ph26